Toets de behoefte aan een nieuw product of dienst.

Wilt u een nieuw product of nieuwe dienst in de markt zetten, maar weet u niet zeker of er voldoende behoefte is? Of twijfelt u of het product voldoende aansluit bij de behoeften van uw doelgroep? Soms ontbreekt het aan inzicht in de behoeftes en weet u als organisatie onvoldoende wat voor uw doelgroep belangrijk is. Dit soort vragen worden beantwoord met behulp van een behoefteonderzoek. Het biedt u inzichten en zekerheid en kan daarnaast (mede)financiers overtuigen van de mogelijkheden en potentie van uw product of dienst. Het kan bovendien inzicht geven in de beste manier van positioneren in de markt.

Uitgangspunt bij een behoefteonderzoek is dat u kijkt door de bril van uw (potentiële) klant. Uw product of dienst dient naadloos aan te sluiten bij de wensen van uw doelgroep. Een behoefteonderzoek kan inzicht geven op het gebied van concurrentie, koop- en beslissingsgedrag, mediagedrag, mate van interesse, de wensen en behoeften, de gebruiksmomenten en een mogelijke prijsstelling.

Van doelgroep tot uitwerking
Behoefteonderzoek start bij het in kaart brengen van de doelgroep. U moet goed voor ogen hebben wie de doelgroep van uw nieuwe product of dienst zou kunnen zijn. Wanneer u nog niet exact weet bij welke doelgroep uw product of dienst aansluit, dan is het zaak om hier meer gevoel bij te krijgen.

Naast de doelgroepbepaling is de uitwerking van het concept belangrijk. Want ook wanneer u nog geen concreet product of dienst ontwikkeld heeft, is onderzoek mogelijk. In dit geval toetst u het concept. Mogelijke voor- en nadelen van het concept kunnen in deze fase in kaart worden gebracht. U krijgt inzicht in welke richting u uw concept verder dient te optimaliseren en u ontdekt of er voldoende animo is voor uw idee. Belangrijk hierbij is dat u het concept zo goed en concreet mogelijk omschrijft.

Voordat u de behoefte meet, is het belangrijk om goed in kaart te brengen welke onderdelen u wilt laten beoordelen. Wanneer u inzichtelijk heeft op welke punten u het concept, het product of de dienst nog kunt aanpassen, weet u ook waar de focus in het onderzoek zou moeten liggen.

Analysetechnieken
Een conjointanalyse is uitermate geschikt tijdens een behoefteonderzoek. Hiermee kunt u vaststellen welke aspecten van uw concept, product of dienst het belangrijkst zijn. De aspecten kunnen ook gecombineerd gemeten worden. Hierdoor weet u welke combinatie van aspecten de voorkeur heeft. Ook wordt een ranking van de aspecten vaak toegepast bij dit type onderzoek, een andere manier om de belangrijkste aspecten boven water te krijgen.

Kwaliteit en kwantitatief onderzoek
Met behulp van een kwantitatief onderzoek kunt u een groot aantal klanten of consumenten om hun mening vragen. Wanneer u weet welke doelgroep u zoekt, kunt u met behulp van zogenaamde consumentenpanels de doelgroep vooraf selecteren. U krijgt in een relatief korte tijd de mening van veel klanten of consumenten.

Ook kwalitatief onderzoek kan worden ingezet als u meer diepgaand met een afgebakende doelgroep wilt ingaan op uw nieuwe product of dienst. Afhankelijk van de exacte vraag en bestaande inzichten helpt een onafhankelijk marktonderzoeksbureau u bij het bepalen van de beste onderzoeksmethode.