Snel en betrouwbaar inzicht in de effecten van uw campagnes meten?

Bij het bepalen van marketing- en communicatiebudgetten stelt u zich vast de vraag wat de inzet van deze middelen u als bedrijf oplevert. Daarnaast kunt u zich afvragen of u de meest geschikte middelen heeft gekozen voor de campagne of welke van de gekozen middelen nu het meest effectief is geweest. Door het uitvoeren van een campagne effectmeting krijgt u antwoord op deze vragen. U krijgt inzicht in de houding, het gedrag en het kennisniveau van uw doelgroep.

Te onderzoeken onderwerpen
Een campagne effectmeting biedt inzicht in de mate waarin de campagne (bewust of onbewust) gezien is. Wordt de campagne herinnerd en/of herkend? Is de boodschap van de campagne blijven hangen en die helder en duidelijk? Bereikt de campagne de juiste doelgroep? Daarnaast geeft het inzicht op de naamsbekendheid, het imago en de aankoopintentie van een bepaald merk, product of organisatie. En niet geheel onbelangrijk, geeft het antwoord op de vraag of de campagne er toe leidt dat uw doelgroep ook gaat handelen naar aanleiding van de campagne. Gaan ze de producten kopen, bezoeken zij uw bedrijf of zoeken zij naar aanvullende informatie over uw merk of product naar aanleiding van de campagne?

Meerdere metingen
Het effect van campagnes wordt doorgaans gemeten door minimaal 2 metingen, een meting (0-meting) van de huidige situatie voorafgaand aan de campagne als een meting (1-meting) na afloop van de campagne. Het doel is om vast te stellen of er verschil is tussen beide metingen op de verschillende KPI’s zoals naamsbekendheid, imago en aankoopintentie. Afhankelijk van de duur van de campagne, kan er ook op periodieke basis gemeten worden en het effect van campagnes in kaart worden gebracht. Dit maakt dat u tijdens de looptijd van de campagne de campagne kunt optimaliseren of bijsturen. Je ‘monitort’ in dit geval de effecten over een langere periode. Op deze manier houdt u als organisatie ‘vinger aan de pols’ en ziet u de effecten over een langere termijn. In de verschillende metingen wordt steeds eenzelfde vragenset voorgelegd. Daarnaast kunnen er tijdens de 1- of andere vervolgmetingen vragen aan toe worden gevoegd die specifiek inzoomen op de reclame-uiting zelf. Op deze manier krijgt u inzicht in het bereik, de waardering en de effectiviteit van de campagne maar ook van de individuele uitingen.

Methode
Campagne effectmetingen worden doorgaans online uitgevoerd. De campagne-uitingen zoals advertenties, tv-reclames, radiofragmenten, advertenties of andere uitingen kunnen worden getoond. Wanneer het een cross mediale campagne betreft kunnen verschillende uitingen naast elkaar getoetst worden.

Offerte aanvragen?
Wilt u een campagne effectmeting uitvoeren en bent u hiervoor opzoek naar een gespecialiseerd en onafhankelijk marktonderzoekbureau? Vraag eenvoudig 4 offertes in één keer aan.