Ontdek nu wat het bereik van uw communicatiemiddelen is.

Met steeds meer vormen van communicatie wordt effectief communiceren met uw doelgroep steeds lastiger. De hoeveelheid aan reclame-uitingen waarmee consumenten geconfronteerd worden is aanzienlijk. De media-inzet is enorm en het aantal verschillende touchpoints neemt nog steeds toe. Bij het inzetten van mediabudget wordt het steeds belangrijker om te kiezen voor het juiste kanaal, de juiste toon en geschikte informatie. Het meten van het effect van uw campagnes mag dan ook niet ontbreken wanneer u uw mediabudgetten gaat verdelen.

Verschillende type onderzoeken
Onder communicatieonderzoek worden verschillende type onderzoeken geschaald. Denk bijvoorbeeld aan het testen van een campagne, het meten van het bereik, de naamsbekendheid en de koopintentie. U kunt ook denken aan een website-onderzoek waarbij u kijkt in hoeverre de website logisch is opgebouwd, hoe het zoekgedrag op een website verloopt en waar de aandacht binnen een website naar toe wordt getrokken. Ook kunt u inzicht krijgen in de vindbaarheid uw website. En wat denkt u van een verpakkingsonderzoek? De verpakking is één van de belangrijkste communicatiemiddelen die u in handen heeft. Dit alles heeft te maken met communicatie en het zo goed mogelijk bereiken van de doelgroep.

Campagne-meting
Idealiter is er een tweedeling, een pré-test en een posttest. Met een pré-test kunt u vooraf inzicht krijgen in de communicatie-uiting zoals een advertentie, tv-commercial, radio-uiting of uitingen op social media. U krijgt inzicht in hoe sterk is de uiting is, wat de uiting oproept aan associaties, in hoeverre de uiting aanspreekt en welke mogelijke acties er uit volgen. Met de feedback uit een pré-test kunt u de communicatie verder optimaliseren en aanscherpen waar nodig. Een post-test geeft inzicht of de campagne ook het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Zijn de uitingen (bewust) gezien en welk medium is nou het meest effectief geweest? Welke acties zijn er ondernomen naar aanleiding van de campagne? Wordt de boodschap ‘begrepen’ en wordt deze boodschap ook ‘geaccepteerd’ (geloofwaardigheid)? Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van een 0- en 1-meting, waarbij de 0-meting plaatsvindt net vóór de campagne en de 1-meting direct na afloop plaatsvindt. De resultaten kunnen op deze manier beter geïnterpreteerd en met elkaar vergeleken worden.

Onderzoeksmethode
Consumenten handelen niet zo rationeel als dat ze zelf zouden willen. Veelal gebeurt onbewust. Zo ook het registreren van reclames. Directe meetmethodes alleen zijn dan ook lang niet altijd voldoende of het effect van een campagne in kaart te brengen. Goede marktonderzoeksbureaus gebruiken naast directe vraagstellingen over de herinnering van een campagne, vaak ook andere indicatoren om vast te stellen wat het effect van een campagne is geweest. Want ook onbewust, kan een campagne van invloed zijn op de keuzes die een consument maakt. Impliciete meetmethoden zouden dan ook niet mogen ontbreken in een campagne-meting.

Een communicatieonderzoek kan zowel kwantitatief (veelal online) als kwalitatief van aard zijn. Afhankelijk van de exacte doelstellingen die u met het onderzoek heeft. Een onafhankelijk marktonderzoeksbureau kan u helpen bij het opzetten van het onderzoek en bepaalt samen met u de juiste methode.