Alle beschikbare informatieoverzichtelijk op een rij

Deskresearch is een vorm van marktonderzoek waarbij beschikbare gegevens binnen of buiten uw organisatie onderzocht worden om meer inzicht te krijgen in een probleem.

Werken met beschikbare gegevens
Door het ontbreken van veldwerk kan deskresearch snel uitgevoerd worden, waardoor u snel kunt handelen wanneer dat noodzakelijk is. Het is bij deskresearch echter wel belangrijk om kritisch te kijken naar de beschikbare gegevens. De meeste beschikbare gegevens zullen verzameld zijn voor ander onderzoek en zullen daardoor niet perfect aansluiten op het probleem waar u graag inzicht in krijgt. Het kan ook voorkomen dat de beschikbare gegevens verouderd en dus niet meer relevant zijn.

Interne en externe bronnen
Bij deskresearch maken we onderscheid tussen twee typen bronnen: interne en externe bronnen. Interne bronnen zijn gegevens die binnen uw organisatie of binnen het onafhankelijke marktonderzoeksbureau beschikbaar zijn. Denk aan de achtergrondkenmerken van uw werknemers (geslacht, leeftijd, opleiding, etc.) of aan gemiddelde klanttevredenheidcijfers van andere organisaties binnen uw branche. Onder externe bronnen vallen alle beschikbare gegevens buiten de organisatie. Dit kan van alles zijn, van nationaal representatieve gegevens van het CBS tot gegevens uit het kassasysteem van een supermarkt.

Breng trends in de tijd in kaart
Deskresearch is uitermate geschikt om marktstructuur, trends of andere marktbewegingen in de tijd in kaart te brengen. Een onafhankelijk marktonderzoeksbureau kan gegevens uit verschillende tijdsperioden samenbrengen om zo opvallende ontwikkelingen te identificeren en u helpen de koers van uw organisatie te bepalen. Het is ook mogelijk gegevens te combineren van verschillende bronnen met verschillende invalshoeken. Op deze manier schetst het marktonderzoeksbureau een compleet beeld van een probleemstelling en filtert deze op de voor u relevante resultaten. Dit geeft u inzicht op welke aspecten van het probleem uw bedrijf goed of zelfs bovengemiddeld scoort en welke aspecten nog aandacht verdienen. Bijkomend voordeel van het combineren van bronnen is dat de steekproef (het aantal respondenten) groter wordt en de resultaten van het onderzoek betrouwbaarder zullen zijn.

Offerte voor deskresearch
Heeft u interesse in deskresearch? Laat het onderzoek dan uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Zij voeren analyses uit op betrouwbare en voor uw probleem relevante gegevens.