Breng de behoeften en het gedrag van uw (potentiële) klanten in kaart.

Wilt u inzicht krijgen in uw (potentiële) doelgroep en waar zij zich mee bezighouden? Om dit in kaart te brengen, wordt doelgroeponderzoek ingezet. Ook wanneer u een nieuw product of dienst ontwikkeld heeft en u wilt toetsen in hoeverre dit aansluit bij de behoefte van uw doelgroep, is doelgroeponderzoek onmisbaar.

Focus op de doelgroep
Dit type onderzoek legt de focus vooral op de doelgroep zelf en in mindere mate op het product of de dienst. Het helpt u als organisatie om in kaart te brengen wat uw doelgroep drijft en zorgt dat u doelgroepgericht kunt communiceren om de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken. Als u uw doelgroep kent, weet u bijvoorbeeld ook welke kranten ze lezen, welke televisiezenders of programma’s ze bekijken en op welke social media ze voornamelijk actief zijn. U ontdekt wie zich aangetrokken voelt tot uw product of dienst, welke voorkeuren en behoeftes ze hebben en met welke boodschap u ze het meest weet te triggeren. Op basis van doelgroeponderzoek kan uw marketingstrategie worden geoptimaliseerd. Dit kan leiden tot kostenreductie, omdat niet alle ingezette middelen even effectief blijken. Om effectief met de doelgroep te communiceren, wordt er vaak onderscheid gemaakt in verschillende segmenten binnen de totale doelgroep.

Doelgroep in kaart
Doelgroepen kunnen worden bepaald aan de hand van demografische en geografische kenkerken. Denk hierbij aan leeftijd, geslacht, woonplaats, gezinssamenstelling en huishoudsituatie. Daarnaast kunt u denken aan relationele eigenschappen: hoe staat de doelgroep tegenover bepaalde onderwerpen en hoe staan ze tegenover uw producten en diensten? Welk imago leeft onder deze doelgroep? Ook socio-economische kenmerken zoals inkomen, opleiding, beroep en hobby’s kunnen in kaart worden gebracht. Vergeet culturele kenmerken als nationaliteit, religieuze voorkeur en afkomst niet bij de doelgroep bepaling.

In het keuzeproces maakt de doelgroep steeds verschillende afwegingen voordat ze tot een keuze komen. Hierbij spelen rationele en emotionele factoren een rol. Doelgroeponderzoek kan u helpen bij het bepalen van de belangrijkste eigenschappen voor uw doelgroep.

Typen doelgroeponderzoek
Binnen ‘doelgroeponderzoek’ vallen verschillende type onderzoeken: behoefteonderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, medewerkerstevredenheidsonderzoek en naamsbekendheidonderzoek. Is er behoefte en interesse in uw producten of diensten en aan welke eisen zou het moeten voldoen? Hoe tevreden zijn uw huidige klanten en hoe loyaal zijn ze? In hoeverre komen de verwachtingen van uw medewerkers overeen met die van de klanten? Hoe zit het met de huidige bekendheid onder uw doelgroep? Samen met een gespecialiseerd en onafhankelijk marktonderzoeksbureau kunt u de exacte wensen voor het onderzoek afstemmen. Zij kunnen u adviseren in de juiste methodiek.