Bereik snel de juiste doelgroep.

Om de juiste doelgroep te bereiken, wordt gebruik gemaakt van een panel. Deze panels worden voornamelijk gebruikt in het geval van online onderzoek, waardoor de respondentenwerving snel en soepel verloopt. Het meest voorkomende type panel zijn de algemene panels. In deze panels zitten consumenten van alle leeftijden, nationaliteiten en regio’s. Daarnaast zijn er ook specifieke doelgroeppanels beschikbaar. In deze panels zijn consumenten verzameld die voldoen aan bepaalde vooraf gestelde criteria. Denk bijvoorbeeld aan een jongerenpanel, een kwalitatief onderzoekspanel of een eigen klantenpanel.

Kwaliteit van een panel
Consumenten die meedoen aan onderzoek moeten waarheidsgetrouw antwoorden, om zo de juiste conclusies te kunnen trekken. Slecht uitgevoerd marktonderzoek kan zo voor economische schade bij de opdrachtgever zorgen.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderzoek uitgevoerd met behulp van panels zo hoog mogelijk is en zo de opdrachtgever te beschermen, is het ISO-certificaat 26362 in het leven geroepen. Dit certificaat geeft de zekerheid dat respondenten minimaal één keer per jaar deelnemen aan een marktonderzoek en dat de panelleden op een juiste manier zijn geworven. Goed panelbeheer is belangrijk. Denk aan het periodiek opschonen van het panel, het actualiseren van de basisgegevens en het profiel van panelleden, het controleren van het responsgedrag van panelleden en het monitoren en bijsturen op de in- en uitstroom van nieuwe panelleden. Op deze manier kunnen onderzoeksbureaus altijd een goed beeld schetsen van hun panel. Respondenten uit panels worden anoniem uitgenodigd voor een onderzoek en contactgegevens worden nooit zonder toestemming doorgespeeld of gekoppeld aan onderzoeksresultaten. Op deze manier worden ook de respondenten beschermd.

Doelgroepen
Het meest algemene, en dus meest voorkomende panel, is het consumentenpanel. Dit panel streeft er naar een goede weerspiegeling van de maatschappij te geven. Het is binnen dit panel ook mogelijk om respondenten te selecteren op basis van geslacht, leeftijd, postcode of andere relevante achtergrondkenmerken. Gespecialiseerde panels kunnen helpen sneller de gewenste steekproef te behalen, wanneer een onderzoek een specifieke doelgroep beslaat. Een klantenpanel is een platform waarop een organisatie in gesprek kan gaan met hun klanten. Klanten kunnen hun mening geven over relevante onderwerpen of zij geven antwoord op vragen uit de organisatie.

Offerte voor onderzoek
Wilt u onderzoek uitvoeren? Laat het onderzoek dan uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Zij bepalen in overleg welk panel het meest geschikt is om het onderzoek uit te voeren en welke achtergrondkenmerken belangrijk zijn voor de analyse en de interpretatie van de onderzoeksresultaten.