Houd op locatie vinger aan de pols.

Face-to-face onderzoek is een kwantitatieve onderzoeksmethode die vaak gebruikt wordt wanneer telefonisch of online onderzoek geen optie is. Dit is voornamelijk het geval bij passantenonderzoek, huis-aan-huis onderzoek of evenementenonderzoek. Bij passantenonderzoek wil de opdrachtgever iets weten over de bezoekers van een bepaald gebied. Het werven van respondenten ter plekke, maakt het mogelijk om meteen de juiste doelgroep te selecteren. Denk bijvoorbeeld aan een passantenonderzoek in de binnenstad van een stad, waarbij u wilt weten hoeveel bezoekers er zijn, wat het bezoekersprofiel is van de mensen die de locatie bezoeken en hoe het winkelgedrag eruit ziet. Bij huis-aan-huis onderzoek kan worden ingezoomd op een thema dat speelt in een specifieke wijk. Ook bij evenementenonderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van de face-to-face methode. De waardering, beleving en het imago kan direct gemeten worden onder bezoekers.

Methode
Respondenten worden bij een face-to-face onderzoek vaak rechtstreeks bevraagd. Het afnemen van een face-to-face enquête heeft iets weg van een diepte-interview. Het grote verschil is echter dat een face-to-face enquête veel gestructureerder verloopt ten opzichte van een diepte-interview, waar vaak nog wordt doorgevraagd op antwoorden. Door een vaste structuur en volgorde aan te houden, krijgt de opdrachtgever antwoord op alle relevante onderwerpen. Soms wordt er voor gekozen om vragenlijsten uit te delen op locatie en ze zelfstandig door de respondenten in te laten vullen. Bij gevoelige onderwerpen, bestaat er bij face-to-face onderzoek de kans dat de enquêteur (onbewust) de respondent beïnvloedt, en kan zorgen voor sociaal wenselijke antwoorden. Dit kan je deels ondervangen door de respondenten zelf de vragenlijst in te laten vullen. Waar face-to-face enquêtes vroeger nog vaak met pen en papier werden afgenomen heeft de opkomst van de tablet he proces vereenvoudigd. Waar de met papier ingevulde vragenlijsten later nog moesten worden ingevoerd in het systeem, wordt dit via de tablet direct doorgestuurd. Dit zorg voor een kleinere foutgevoeligheid en efficiëntere interpretatie van de data.

Voordelen van onderzoeksmethode
Hoewel face-to-face enquêtes voor sommige type onderzoeken de beste optie is, hangen er ook nadelen aan. Voordeel is dat de enquêteur eventuele vragen over het onderzoek direct kan beantwoorden en na het afnemen van het onderzoek meteen een persoonlijke debriefing kan doen. Dit kan het begrip voor het onderzoek verhogen. Daarnaast heb je met face-to-face onderzoek vaak direct al inzicht in de haalbaarheid van de doelen die vooraf gesteld zijn over het te behalen respons. Op het moment dat de respons tegenvalt, kan er direct actie worden ondernomen. Zo kunnen er extra veldwerkmedewerkers worden ingezet of kan er voor gekozen worden om op een andere locatie, tijdstip of dag te werven. Face-to-face onderzoek is relatief duur ten opzichte van bijvoorbeeld online onderzoek. Het is arbeids- en tijdsintensief. De methode van het veldwerk dient dan ook zorgvuldig te worden afgewogen bij het opzetten van een onderzoek.

Offerte voor een face-to-face onderzoek
Wilt u een face-to-face onderzoek uitvoeren? Laat het onderzoek dan uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Zij hebben de mogelijkheid om een veldwerk ter plekke het onderzoek uit te laten voeren en tegelijkertijd de respondent te begeleiden in het proces.