Is uw idee haalbaar en realistisch? Meet nu de haalbaarheid.

U heeft het idee dat er kansen liggen in de markt, die nog niet benut worden door andere partijen. Dan is de eerste vraag die in u opkomt of de markt er op zit te wachten. U zoekt antwoord op de vraag wat hun verwachtingen en behoeftes dan precies zijn. Haalbaarheidsonderzoek zorgt ervoor dat u uw concurrenten een stapje voor kunt blijven, want u krijgt inzicht in uw slagingskansen. Het toetsen van haalbaarheid is in verschillende fasen van de ontwikkeling van ideeën of concepten van belang. Het kan inzicht geven in de kansen op de markt (is er behoefte?), inzicht geven in het draagvlak van uw concept (sluit het idee of concept aan bij de behoeftes?) en inzicht geven in de plussen en minnen van uw concept (succes en faalfactoren). Niet geheel onbelangrijk is de financiële haalbaarheid van belang (met welk rendement kunt u uw product of dienst aanbieden? Welke investering moet je doen om het idee te kunnen lanceren?)

 Verschillende fasen
Een haalbaarheidsonderzoek wordt vaak uitgevoerd bij de start van een nieuw bedrijf, wanneer een nieuw product of dienst wordt gelanceerd of wanneer een organisatie van plan is om uit te breiden, te verhuizen of te verbouwen. Een financier geeft in veel gevallen aan dat een marktonderzoek onderdeel moet zijn van een ondernemingsplan. Een haalbaarheidsonderzoek helpt u bij het maken van gefungeerde beslissingen en helpt u bij het bepalen of het idee ook echt haalbaar is.

Pre-concept fase en conceptfase

Wanneer u het idee heeft dat er kansen liggen maar niet zeker weet wat de wensen en behoeften van de markt zijn, kunt u onderzoek uitvoeren. Vaak wordt dit in de vorm van een behoefte-onderzoek uitgevoerd.

Marktpotentieel

Wanneer u niet weet op welke consument u zich nou precies moet richten, is een positioneringsonderzoek van belang, Hiermee kunt u de wensen van uw doelgroep in kaart brengen waarbij u de sterke en zwakke punten van uw organisatie of concurrentie meeneemt. Ook segmentatie-onderzoek kan u helpen bij het in kaart brengen van de potentiële doelgroepen voor uw concept, product of dienst.

Methode
Er zijn verschillende onderzoeksmethoden die geschikt zijn binnen een haalbaarheidsonderzoek. Denk aan een stuk deskresearch waarbij de markt op basis van externe en vaak vrij toegankelijke bronnen inzichtelijk gemaakt kan worden. Maar ook kwantitatief onderzoek en diepte-interviews en groepsdiscussies behoren tot de mogelijkheden. Afhankelijk van uw exacte vraag, het onderzoeksdoel en het budget zal bepaald worden welke methode het beste aansluit. Wanneer u behoefte heeft aan een haalbaarheidsonderzoek zijn marktonderzoeksbureaus in staat de juiste methodiek met u te bepalen.

Offerte voor een haalbaarheidsonderzoek
De kosten van een haalbaarheidsonderzoek kunnen sterk variëren en zijn mede afhankelijk van de methode die gekozen wordt. Wilt u een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren? Wij matchen geschikte, kwalitatief hoogwaardige bureaus. Vraag eenvoudig 4 offertes is één keer aan.