Krijg inzicht in het beeld dat uw doelgroep heeft bij uw organisatie, product of dienst.

Het imago van een organisatie, product of dienst is essentieel in de oriëntatie- en beslissingsfase van uw potentiële doelgroep. Welke ervaring hebben uw (potentiële) klanten of mensen uit hun directe of indirecte omgeving, welke gevoelens worden er opgeroepen wanneer ze denken aan uw organisatie, product of dienst en welke informatie hebben ze voor handen bij het maken van hun keuze?

Rationeel versus emotioneel
Het imago is deels gebaseerd op rationele of functionele factoren (bijvoorbeeld op prijs en kwaliteit). Het is voor consumenten echter lastig om hun keuzes puur te baseren op deze rationele factoren. Emotionele factoren spelen ook een grote rol. Meerwaarde wordt vaak dan ook gecreëerd door het toevoegen van emoties aan een merk, product of dienst. Voor een consument geeft een goed imago een gevoel van zekerheid, tevredenheid en betrouwbaarheid.

Een goed imago gaat hand in hand samen met een goede reputatie. Een goed imago opbouwen kost vaak jaren tijd. Helaas loopt het imago snel een flinke deuk op om het moment dat er enkele slechte ervaringen naar buiten komen.

Imago en naamsbekendheid vaak samen gemeten
Wanneer de naamsbekendheid van een organisatie, merk, product of dienst in kaart wordt gebracht, wordt ook vaak het imago gemeten. Er zijn veel raakvlakken, maar een merk van naam kennen, zegt nog niets over of consumenten uw merk, organisatie of dienst ook zouden overwegen wanneer ze een keuze moeten maken. Concurrentie is vaak hevig. Wanneer een organisatie als duur of onbetrouwbaar te boek staat, ongeacht of dit in de praktijk ook zo is, maakt dat deze door veel consumenten niet eens in overweging wordt genomen.

Een imago-onderzoek helpt uw organisatie te bepalen welke strategische beslissingen genomen moeten worden. De identiteit van een organisatie ‘wie zijn we?’ is vaak het uitgangspunt. Daar tegenover wordt vaak het gewenste imago of beeld gezet ‘Welk beeld wil je dat anderen van jouw organisatie, merk of producten hebben?’. Een imago-onderzoek laat het verschil tussen beiden zien. Hoe groter het verschil, hoe groter de uitdaging. Zo wordt getoetst in hoeverre de doelgroep uw bedrijf ziet zoals u wilt dat het gezien wordt.

Kwantitatief online onderzoek
Een imago-onderzoek wordt meestal met behulp van kwantitatief onderzoek met een online vragenlijst uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van consumentenpanels. Soms is er voorafgaand aan online onderzoek eerst kwalitatief vooronderzoek nodig om met elkaar de identiteit en gewenste identiteit vast te stellen. Hierbij kunt u denken aan een brainstormsessie, groepsdiscussies of online communities.

Ook Kwantitatief onderzoek geeft vooral cijfermatige informatie over het imago, terwijl kwalitatief onderzoek inzicht geeft in achtergronden van meningen en gedachten over een organisatie, merk, product of dienst.

Wanneer u een imago-onderzoek wilt uitvoeren, dan kunt u dit het beste laten doen door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau. Zij hebben veelal toegang tot verschillende consumentenpanels en zijn in staat om samen met u de juiste waarden te bepalen.