Kom erachter hoe uw klanten tegen uw organisatie, producten of dienst aankijken.

Klanttevredenheid is belangrijk. De kwaliteit van uw producten en diensten en de tevredenheid van klanten hiermee zijn bepalend voor de groei van de organisatie. Het meten van de tevredenheid kun je doen met een tevredenheidsonderzoek. Zeer tevreden klanten zijn meer trouw aan je organisatie of product. Wist je dat een ontevreden klant zijn ervaring eerder deelt dan een tevreden klant? Maar niet alle ontevreden klanten klagen en zeker niet altijd bij de organisatie zelf. Zo komt het dus voor dat klanten vertrekken zonder dat je de werkelijke reden te weten komt. Het binnenhalen van nieuwe klanten kost veel geld en effort. Behoud van klanten is daardoor noodzakelijk. Maar hoe kom je erachter hoe tevreden je klanten zijn? Juist, door het meten van de tevredenheid. Laat het onderzoek uitvoeren door een marktonderzoeksbureau dat hierin gespecialiseerd is.

Nut klanttevredenheidsonderzoek
Een klanttevredenheidsonderzoek kan u helpen met het inzichtelijk maken van uw sterke en zwakke punten en biedt u inzicht in de kansen en bedreigingen vanuit het perspectief van de klant. Door op regelmatige basis een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, houdt u vinger aan de pols. Vaak worden klanttevredenheidsonderzoek halfjaarlijks, jaarlijks, tweejaarlijks of volcontinu uitgevoerd, niets is zo veranderlijk als de wensen en behoeftes van consumenten. Hoe kijken uw klanten aan tegen uw producten of diensten? Hoe doet u het in vergelijking met uw concurrenten? Welke voorwaarden zijn voor uw klanten nou écht belangrijk bij hun keuze? U krijgt inzicht in de effecten van uw bedrijfsvoering of u ziet wat veranderingen in beleid of assortiment doen. Een positieve verandering realiseren in de klanttevredenheid klinkt gemakkelijker dan het is. U moet weten aan welke knoppen u moet draaien om het maximale resultaat te bereiken. Daar kan onderzoek u bij helpen.

Relevante thema’s
Een goed onderzoek heeft een goede vragenlijst nodig. De vragenlijst bij een klanttevredenheidsonderzoek is van essentieel belang. Deze vormt namelijk de basis van een onderzoek. Onderwerpen en thema’s die voor uw organisatie van belang zijn, moeten hierin worden opgenomen. Laat uw klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau. Een onafhankelijk onderzoeksbureau is in staat de thema’s te vertalen naar een juiste vraagstelling. Bovendien zorgen zij ervoor dat antwoorden op een vertrouwelijke en anonieme manier verwerkt worden. Dit komt ten goede aan de respons en de kwaliteit van de uitkomsten. Nauw overleg tussen u het marktonderzoeksbureau zorgt ervoor dat de juiste onderwerpen worden opgenomen.

Onderzoeksmethode
Een klanttevredenheidsonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Denk aan online, telefonisch en schriftelijke enquêtes. Deze vormen van onderzoek zijn kwantitatief van aard. Maar ook met behulp van kwalitatieve methoden ben je als organisatie in staat diepgaande inzichten te vergaren in de tevredenheid van je klanten. Denk hierbij eens aan diepte-interviews en groepsdiscussies. Ook online communities waarbij een groep klanten online praat over een bepaald onderwerp, product of dienst, kunnen belangrijke insights bieden. Zo kunnen klanten hier individueel en met behulp van een discussieonderwerp met u en elkaar over in gesprek gaan.

Naast het meten van klanttevredenheid, levert het meten van medewerkerstevredenheid of de tevredenheid onder uw leveranciers u eveneens kostbare informatie op om uw organisatie verder te optimaliseren. Medewerkers zijn namelijk het visitekaartje van uw organisatie.

Offerte voor klanttevredenheidsonderzoek
Wilt u een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren? Wij matchen geschikte, kwalitatief hoogwaardige bureaus. Vraag eenvoudig 4 offertes in één keer aan.