Een tevreden medewerker draagt bij tot tevreden klanten. Meet de tevredenheid van uw medewerkers.

De belangrijkste vraag die een medewerkerstevredenheidsonderzoek beantwoordt, is in hoeverre medewerkers tevreden zijn over hun functie en het bedrijf waar ze voor werken. Naast de tevredenheid van uw medewerkers, is hun betrokkenheid minstens zo belangrijk. Een betrokken medewerker is namelijk bereid om een stap extra te zetten wanneer de organisatie of het werk dat vraagt. Wist u bijvoorbeeld ook dat tevreden medewerkers kunnen zorgen voor een hogere tevredenheid onder klanten? Deze medewerkers hebben de drive om klanten te voorzien in goede service en advies en ze hebben de energie en het bewustzijn om de klanten met hun behoeftes en wensen verder te helpen.

Nut medewerkerstevredenheidsonderzoek
Medewerkerstevredenheid is een belangrijk onderdeel voor het succes van een organisatie. Niemand kent uw organisatie beter dan uw eigen medewerkers.

Een organisatie is continu in beweging. Of u nu staat voor belangrijke veranderingen binnen uw organisatie of u bent op zoek naar een manier om uw organisatie intern te optimaliseren, een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan u daarbij helpen. Zo’n onderzoek is pas effectief en nuttig wanneer de resultaten uit het onderzoek gebruikt en omgezet worden in concrete acties. Een juiste follow-up dus. Te denken valt aan acties op het gebied van beleid, personeel en strategie.

U krijgt inzicht in de effecten van uw bedrijfsvoering of u ziet wat veranderingen in beleid doen bij uw medewerkers. Door op regelmatige basis een onderzoek uit te voeren onder uw medewerkers, houdt u vinger aan de pols. Vaak worden deze onderzoeken jaarlijks of tweejaarlijks uitgevoerd. Door nieuwe online technieken is het steeds gemakkelijker om meer uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek te halen. Te denken valt aan real-time meten van de tevredenheid. Op deze manier signaleert u direct mogelijke problemen en kunt u snel acteren op zaken die aan het licht komen.

Beïnvloeden van de tevredenheid
De tevredenheid kan beïnvloed worden door het uitspreken van waardering richting medewerkers. Zorg voor een goede onderlinge binding en ondersteun een goede balans tussen werk- en privé. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan u helpen met het inzichtelijk maken van de sterke en zwakke punten van uw organisatie. Op welke gebieden excelleert u als werkgever en op welk vlak kunt u uw organisatie intern optimaliseren?

Anonimiteit is essentieel
Medewerkers moeten het gevoel hebben dat zij eerlijk hun mening kunnen geven zonder dat zij hier op aangekeken of aangesproken worden. Laat uw medewerkerstevredenheidsonderzoek daarom uitvoeren door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau. Zij biedt uw medewerkers een veilige omgeving waarin medewerkers vrij zijn om hun mening te ventileren zonder daar op afgeremd te worden. Bovendien zorgt een onafhankelijk onderzoeksbureau ervoor dat de antwoorden op een vertrouwelijke en anonieme manier verwerkt worden. Dit komt ten goede aan de respons en de kwaliteit van de uitkomsten.

Onderzoeksmethode
Een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt meestal met behulp van een online vragenlijst uitgevoerd. Met een online onderzoek kun je de anonimiteit waarborgen. Naast online onderzoek, kunt u als organisatie ook denken aan kwalitatieve methodes om de juiste aandachtsgebieden en pijnpunten boven tafel te krijgen. U kunt hierbij denken aan het houden van enkele diepte-interviews. Diepte-interviews kunnen gebruikt worden om de juiste thema’s vast te stellen. De vragenlijst is dan ook vaak maatwerk. Onderzoeksbureaus zijn in staat de meest belangrijke thema’s van uw organisatie te vertalen naar de juiste vraagstelling.

Offerte voor medewerkerstevredenheidsonderzoek
Wilt u een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Wij matchen geschikte, kwalitatief hoogwaardige bureaus. Vraag eenvoudig 4 offertes is één keer aan.