Krijg inzicht in de bekendheid van uw organisatie, product of merk.

Bij het verbeteren van de positionering van uw bedrijf is het vergroten van de naamsbekendheid van uw merk, product of dienst van belang. Voor veel organisaties is dit dan ook terecht een belangrijk speerpunt bij het meten van het effect van marketinginspanningen en campagnes. Om in overweging te worden genomen door potentiële klanten, moeten zij namelijk wel eerst bekend zijn met uw organisatie. Om de naamsbekendheid van uw organisatie of merk te verhogen, is het belangrijk om de doelgroep herhaaldelijk en met een zekere regelmaat met de naam te confronteren.

Spontane en geholpen naamsbekendheid
Bij onderzoek dat zich richt op het in kaart brengen van de naamsbekendheid is het belangrijk om onderscheid te maken tussen spontane en geholpen naamsbekendheid. Spontane naamsbekendheid brengt in kaart welke merken, producten of diensten men spontaan en zonder hulp noemt bij de gedachte aan een product of dienst. Een hoge spontane naamsbekendheid gaat verder dan herinnering of herkenning. Het geeft een mate van bewustzijn aan.

De geholpen naamsbekendheid van een merk of product wordt in kaart gebracht door één of een aantal namen te noemen en de vraag te stellen in hoeverre deze herkennen worden. De bekendheid gaat veel minder diep dan wanneer iemand spontaan een merk of product kan noemen.

Herhaaldelijk meten
Het meten en het in kaart brengen van de naamsbekendheid is meestal geen eenmalig onderzoek. Een naamsbekendheidsonderzoek wordt vaak voorafgaand aan een campagne ingezet. Vervolgmetingen tijdens of na afloop van de campagne zorgen voor inzicht in de effecten van de campagne. Door het herhaaldelijk meten van de naamsbekendheid is het mogelijk bepaalde trends en ontwikkelingen te volgen. Bij het herhaaldelijk meten is het samenstellen van de steekproef belangrijk. Een zogenaamd “fresh sample” is daarbij essentieel, wat niets meer inhoudt dan dat de respondenten aan een steekproef niet eerder deel hebben mogen nemen aan dit onderzoek.

Kwantitatief onderzoek
Om de naamsbekendheid in kaart te brengen wordt er meestal gekozen voor een kwantitatieve onderzoekmethode. Online onderzoek en telefonisch onderzoek onderzoek zijn hierbij de meest aangewezen methoden. Schriftelijk onderzoek is minder geschikt, zeker niet voor het maken van een onderscheid tussen spontane en geholpen naamsbekendheid.

Imago-onderzoek
Alleen een hoge naamsbekendheid is niet genoeg om te zorgen dat voldoende klanten voor uw product, merk of organisatie kiezen. Naamsbekendheid gaat vaak hand in hand met het imago. Het gevoel dat klanten hebben bij uw product, merk of organisatie, maakt ook uit of ze voor u zullen kiezen. Ook de mening en ervaringen van andere klanten spelen een rol in de keuze. Het is dan ook aan te raden naamsbekendheid onderzoek te combineren met imago-onderzoek.

Offerte voor een naamsbekendheidonderzoek
Wilt u een naamsbekendheidonderzoek uitvoeren? Laat het onderzoek dan uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Zij hebben de mogelijkheid om een representatieve steekproef samen te stellen binnen de gewenste doelgroep zodat u betrouwbare resultaten krijgt.