Ontdek snel hoe uw doelgroep over u denkt

Online onderzoek is een onderzoeksmethode die sinds de introductie van internet hard is gegroeid en nog steeds volop in ontwikkeling is. Met online onderzoek is het mogelijk om in een relatief kort tijdsbestek veel respondenten dezelfde vragenlijst voor te leggen. De gegevens worden automatisch opgeslagen en kunnen zo gemakkelijk geïmporteerd worden naar programma’s als SPSS en Excel, waarna de gegevens gebruikt kunnen worden voor analyse. Het is bij online onderzoek ook mogelijk om zogeheten “routing” aan te brengen in de vragenlijst. Dat wil zeggen dat het mogelijk is om bepaalde vragen niet of juist wel te tonen aan respondenten die bij een eerdere vraag een specifiek antwoord hebben gegeven. Daarnaast is het tegenwoordig ook mogelijk om kwalitatief onderzoek online uit te voeren door middel van online communities.

Werving van respondenten
Voor sommige typen onderzoek is het gebruikelijk dat de opdrachtgever de respondenten aanlevert. Denk hierbij aan medewerkerstevredenheidsonderzoeken of klanttevredenheidsonderzoeken, waarbij de opdrachtgever in het bezit is van de e-mailadressen van de doelgroep. Er zijn echter ook onderzoeken waarbij een grotere en/of onbekende doelgroep nodig is om de gewenste gegevens te verzamelen. In zo’n geval worden respondenten vaak geworven via een panel. Een consumentenpanel bestaat uit een grote groep consumenten, die (al dan niet tegen een kleine vergoeding) aangegeven hebben deel te willen nemen aan online onderzoeken. Externe panels hebben vaak duizenden panelleden en kunnen daardoor een representatieve afspiegeling van Nederland bieden. Een marktonderzoeksbureau kan op basis van de doelgroep respondenten selecteren en uitnodigen voor het onderzoek, waarna alle respondenten uit het panel die binnen de doelgroep vallen een uitnodiging krijgen deel te nemen aan het onderzoek. Sommige marktonderzoeksbureaus hebben een eigen panel, maar er bestaan ook externe panels.

Voordelen van online onderzoek
De grootste voordelen van online onderzoek zijn dat het relatief snel en goedkoop is vergeleken met ander onderzoeksmethoden. Daarnaast is het ook gemakkelijk om vragen in een online onderzoek te ondersteunen met afbeeldingen en video’s. Denk hierbij aan campagne-uitingen tijdens een campagne-effectmeting bijvoorbeeld. Het is mogelijk om allerlei verschillende soorten vragen te presenteren en heb je invloed op de wijze hoe vragen worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan het afwisselen van open en gesloten vragen of het aanbieden van antwoordopties in een willekeurige volgorde. In een relatief korte tijd, kunt u als organisatie snel inzicht krijgen in uw prestaties. Online onderzoek van nu, dient rekening te houden met een responsive design van de vragenlijst. Dat betekent dat het onderzoek in te vullen is op verschillende divisies zoals computer, laptop, tablet of zelfs smartphone. Online onderzoek beperkt u echter wel in de mogelijkheid tot doorvragen. Antwoorden op open vragen, leveren vaak inzichten maar ook extra vragen op. Met online onderzoek kunt u niet verder doorvragen. Aanvullend kwalitatief onderzoek kan meer duiding geven aan de resultaten die u gevonden heeft bij online kwantitatief onderzoek. Daarnaast kunt u denken aan online communities waarbij kwalitatief onderzoek gecombineerd kan worden met kwantitatieve gegevens.

Online community
Relatief nieuw is het gebruik van een online community. Waar het traditionele online onderzoek kwantitatief is, is een online community een vorm van kwalitatief onderzoek. Tijdens een online community worden respondenten gevraagd hun mening te geven over uw onderzoeksvragen gedurende een vooraf bepaalde periode. Alle geworven respondenten dienen in te loggen op de online community met de persoonlijke inloggegevens. In een online community is het mogelijk om open en gesloten vragen voor te leggen, maar kunnen respondenten ook gevraagd worden deel te nemen aan groepsopdrachten of polls. Het marktonderzoeksbureau dat de online community faciliteert zorgt er voor dat alle vragen beantwoord worden en dat alle opdrachten uitgevoerd worden. Waar nodig kan ook doorgevraagd worden op gegeven antwoorden. Interactie tussen deelnemers en de moderator maar ook tussen deelnemers onderling zorgt voor een verdieping van de resultaten.

Offerte voor een online onderzoek
Wilt u een online onderzoek uitvoeren? Laat het onderzoek dan uitvoeren door een extern onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij hebben de mogelijkheid om vragenlijsten te programmeren, respondenten te werven en de gegevens te interpreteren en vertalen naar een rapportage.