Waar ligt uw onderscheidend vermogen ten opzichte van uw directe concurrenten?

Met steeds meer mogelijkheden in de markt waarbij klanten vrij zijn om te kiezen, is het belangrijk om zichtbaar te zijn met uw producten of diensten of merk. Een goede positionering begint met (naams)bekendheid en een goed imago en reputatie. Daarnaast is het belangrijk om onderscheidend te zijn ten opzichte van uw concurrentie. Wat maakt nou dat een consument voor jouw merk of product kiest? Waarom voor jou en niet voor een concurrent? Welke merkwaarden, producten en diensten kunnen daarbij helpen?

Doel positioneringsonderzoek
Soms is de naamsbekendheid op orde, maar weten organisaties toch onvoldoende klanten naar zich toe te trekken. Een mogelijke keuze zou dan kunnen zijn om meer interactie met uw doelgroep aan te gaan. Met een dialoog kunt u de klant bereiken en boeien. Een doordacht positioneringsplan is essentieel binnen uw bedrijfsvoering. U bent namelijk opzoek naar de juiste koppeling met uw doelgroep. Welke aanpassingen moet u doen op het gebied van beleid, op productniveau of in de communicatie om beter bij uw doelgroep aan te sluiten?

Met een positioneringsonderzoek kunt u de wensen en behoeften van de klant in kaart brengen. Door deze te combineren met de sterke en zwakke punten van uw eigen organisatie, in combinatie met die van uw directe concurrenten kunt u de juiste inspanningen gaan leveren om de markt te bewerken.

Mogelijke onderzoeksonderwerpen
Naamsbekendheid en voorkeur

 • Is uw doelgroep bekend met uw organisatie, ook inhoudelijk? Weten zij wat u doet, wat u te bieden heeft of aan producten of diensten kunt leveren?
 • Staat uw organisatie of uw merk in de shortlist van consumenten? Met andere woorden, wordt u als organisatie in overweging genomen en kunt u zelfs voorkeur creëren?

Imago

 • Waar denken consumenten aan, wanneer ze aan uw merk, producten of diensten denken? Is dit positief of misschien wel negatief?
 • In hoeverre herkennen ze de kernwaarden van uw organisatie? Welke kenmerken worden toegeschreven aan uw organisatie?
 • In hoeverre komt het beeld dat consumenten hebben (huidig imago), overeen met het beeld dat u zou willen dat ze hebben (gewenst imago)?

Tevredenheid van huidige gebruikers of klanten

 • Zijn huidige gebruikers tevreden met de producten, diensten of het merk? Waarom wel of waarom niet?
 • Welke ervaring hebben ze met de producten en diensten? Waar wordt het oordeel nou vooral door bepaald?
 • Welke verbeteracties zijn er? Welke sterke punten worden er gezien?

Onderscheidend vermogen

 • In hoeverre is uw organisatie nou echt anders dan andere organisaties?
 • Waar ligt het onderscheidend vermogen, dus wat is de reden om voor uw organisatie te kiezen of om dat juist niet te doen?
 • Voldoet u als organisatie aan de verwachtingen van uw doelgroep en waarom is dit wel of niet het geval?
 • Hoe zou u als organisatie de verwachtingen kunnen overtreffen? Hoe kunt u fans creëren?

Methode en bureaukeuze
Positioneringsonderzoek wordt veelal online uitgevoerd. Zeker wanneer het gaat om naamsbekendheid, imago en tevredenheid. Aanvullend kwalitatief onderzoek in de vorm van groepsdiscussies, een online forum of diepte-interviews kunnen u bovendien diepgaande inzichten geven in het onderscheidend vermogen van uw organisatie, product of dienst. Laat een positioneringsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau. Zij zijn in staat om samen met u de juiste thema’s te kiezen die voor uw organisatie relevant staan. Deze thema’s kunnen zij vertalen naar een juiste onderzoeksopzet.