Bereik de juiste doelgroep met telefonisch onderzoek.

Telefonisch onderzoek wordt vaak ingezet voor business-to-business onderzoek en consumentenonderzoek onder een specifieke doelgroep. De respondent wordt gebeld door een interviewer, die meestal vanuit een callcenter werkt. Telefonisch onderzoek is vaak kwantitatief van aard. Via een gestructureerde vragenlijst, voorgeprogrammeerd in daarvoor geschikte onderzoeksoftware, wordt het onderzoek afgenomen. Op deze manier stelt de interviewer de juiste vragen, die horen bij een bepaalde doelgroep of die aansluiten bij eerder gegeven antwoorden.

Persoonlijke onderzoeksmethode
Een groot voordeel van telefonisch onderzoek is dat het persoonlijker is dan veel andere onderzoeksmethoden. Dit geeft de respondent het gevoel dat hij serieus wordt genomen. Ook zijn sommige type doelgroepen makkelijker te bereiken via de telefoon. Denk hierbij aan bedrijven, waar een mail met een uitnodiging voor het onderzoek al snel ondergesneeuwd raakt. Ook is telefonisch onderzoek heel geschikt voor het bereiken van ouderen, die zich vaak geen raad weten met digitaal onderzoek. Daarnaast is het mogelijk om snel bij te sturen wanneer de respons tegen valt. Potentiële respondenten zouden zich kunnen ergeren aan deze methode, omdat zij het zien als vorm van telemarketing. Maar een goede en duidelijke introductie van de reden van het onderzoek helpt om dit gevoel weg te nemen en een zo hoog mogelijke respons te halen.

Telefonisch onderzoek vanuit een callcenter
Sommige onderzoeksbureaus hebben een eigen inhouse callcenter. Er is dan een team van veldwerkmedewerkers beschikbaar, die getraind en opgeleid zijn om telefonisch onderzoek uit te voeren. Sommige bureaus hebben de beschikking over medewerkers van verschillende nationaliteiten, waardoor internationale projecten opgepakt kunnen worden. Een eigen inhouse callcenter zorgt er voor dat er snel geschakeld kan worden, de kwaliteit gemonitord kan worden en het onderzoeksbureau niet afhankelijk is van een derde partij.

Kwalitatieve interviews
Naast kwantitatief telefonisch onderzoek is het ook mogelijk om kwalitatief onderzoek telefonisch uit te voeren. Zeker wanneer respondenten erg verspreid over het land zijn, heeft telefonisch onderzoek soms de voorkeur boven face-to-face onderzoek. De reisafstand wordt beperkt en er kunnen in hetzelfde tijdsbestek meerdere respondenten geïnterviewd worden door de interviewer. Bij diepte-interviews die telefonisch plaatsvinden wordt, net zoals bij face-to-face interviews, gebruik gemaakt van een interviewscript. Dit interviewscript is de leidraad van het gesprek. De interviewer heeft hiermee een handvat om het gesprek richting te geven en kan er op deze manier voor zorgen dat alle onderwerpen aan bod komen.

Offerte voor telefonisch onderzoek
Wilt u telefonisch onderzoek uitvoeren? Laat het onderzoek dan uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Zij programmeren uw vragenlijst in de goede software en halen snel de gewenste respons.