Inzicht in het gedrag en gebruik van uw producten en diensten.

Wilt u uw gekozen productstrategie laten beoordelen door consumenten? Of heeft u behoefte aan inzicht in het gedrag en het gebruik van uw product? Usage & attitude onderzoek kan u deze inzichten bieden. Vragen die antwoord geven op het wie, wat, waar, wanneer en waarom worden met dit type onderzoek in kaart gebracht: de zogenaamde vijf W’s. Beslissingen op het gebied van innovatie en marketing hangen hier sterk mee samen. De manier waarop een klant omgaat met uw producten of diensten is leidend hierin.

Niet alleen de gebruiksmomenten en toepassingen zijn hierbij bepalend, maar ook de overwegingen, de motivatie, de aankoop- en gebruiksfrequentie spelen hierbij een rol. Een usage & attitude onderzoek geeft u inzichten om uw product of dienst nog beter aan te sluiten op de behoeften van klanten en potentiële klanten. Welk gedrag vertonen zij bij het gebruik van de producten en hoe beleven ze uw merk? Het onderzoek geeft u een beter begrip van de markt waardoor u marktgerichte proposities kunt ontwikkelen.

Typen onderzoek
Er zijn drie stappen in een usage & attitude onderzoek. De eerste stap heeft betrekking op het product en geeft antwoord op de vraag ‘wat’. Alle relevante aspecten rondom het product of de categorie worden in kaart gebracht. Stap twee zijn de vragen rondom het gebruik. Dit geeft antwoord op de vraag ‘op welke wijze’. Hoe gebruikt of koopt een consument het product of de dienst? De laatste stap zoomt in op de segmentatie en geeft antwoord op de vraag ‘wie’. U krijgt inzicht in wie de koper of gebruiker is, waarbij onderscheid gemaakt wordt in de houding en het gedrag van deze kopers of gebruikers. De laatste stap wordt vaak vertaald in zogenaamde persona’s.

Persona’s
Persona’s vertegenwoordigen een bepaalde klantgroep binnen de totale doelgroep. Ieder met eigen kenmerken, demografische gegevens en eigenschappen. Persona’s zijn niet-bestaande karakters die de klantgroep representeren. Ze krijgen vaak een ‘echt’ gezicht en naam zodat ze meer gaan leven binnen een bedrijf.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Vaak wordt online kwantitatief onderzoek ingezet om het gebruik en de waardering van een product of dienst in kaart te brengen. Op deze manier krijgt u cijfermatige inzichten. Soms past kwalitatief onderzoek beter bij de onderzoeksvraag. Daarin heeft u de mogelijkheid om dieper in te gaan op bepaalde aspecten en is er de mogelijkheid om goed door te vragen op het gebruik van de producten of diensten. Een online community is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij deelnemers gedurende een langere tijd in een afgesloten online platform hun mening geven over een bepaald onderwerp. Tijdens het onderzoek zullen aanvullende vragen worden gesteld en voeren deelnemers bepaalde opdrachten uit. Ook offline focusgroepen of groepsdiscussies kunnen u als organisatie diepgaande inzichten bieden in de achterliggende motieven van het productgebruik. Een onafhankelijk marktonderzoeksbureau kan u helpen bij het bepalen van de meest geschikte methode.