Zorg voor een goede dataverzameling.

Met veldwerk wordt grofweg de dataverzameling bedoeld. Data kan zowel telefonisch, schriftelijk, face-to-face en op locatie middels observaties worden verzameld. In alle gevallen is het met het oog op efficiëntie van de dataverzameling en kwaliteit van de informatie belangrijk om een goed onderzoeksbureau in te schakelen. Veldwerkmedewerkers worden vaak ingezet om respondenten te werven voor kwantitatief onderzoek. Daarnaast kan een onderzoeksbureau ook ingezet worden om respondenten voor kwalitatieve onderzoeken te werven en benaderen.

Veldwerkteams
Elk type onderzoek vraagt om een eigen aanpak. Flexibiliteit staat daarbij voorop. Want consumenten en uw (mogelijke) klanten zijn niet altijd tussen 9:00u en 17:00u bereikbaar. Veldwerk, zeker wanneer het om face-to-face of telefonisch onderzoek gaat, vindt ook vaak plaats in de avonduren. Een veldwerkteam bestaat bij de grotere onderzoeksbureaus vaak uit zowel uit medewerkers met de Nederlandse nationaliteit als medewerkers die een andere nationaliteit hebben. Dit komt onderzoek dat in het buitenland uitgevoerd wordt ten goede. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers met de moedertaal Engels, Frans, Duits, Pools, Spaans, etc. In het geval van internationaal onderzoek is het fijn dat respondenten in hun eigen taal worden aangesproken. Respondenten zullen sneller geneigd zijn om deel te nemen aan onderzoek wanneer ze correct worden aangesproken, zonder taalaccent. Dit komt de efficiëntie van het veldwerk ten goede. Het uitzoeken van een geschikt onderzoeksbureau is essentieel. Zij treden direct in contact met uw klanten of potentiële klanten, soms uit naam van uw organisatie. Ervaring in de branche, met een specifieke doelgroep, met een methode zijn daarin bepalend.

Niet alle onderzoeksbureaus hebben een veldwerkteam in eigen beheer. Wanneer een onderzoeksbureau een veldwerkteam in eigen beheer heeft, heeft het gedurende het hele project de mogelijkheid om snel te schakelen en de kwaliteit van het veldwerk te bewaken. Ook zal de projectplanning in eigen beheer blijven, waardoor het makkelijker is deadlines te stellen. Wanneer een onderzoeksbureau geen veldwerkteam in eigen beheer heeft betekent dit dat zij een extern bureau, genaamd veldwerkorganisaties, in moeten schakelen om het veldwerk te doen. Vaak zorgt een derde partij in het onderzoekstraject voor extra kosten.

Kwalitatief onderzoek
Het veldwerk voor kwalitatief onderzoek verschilt iets van het veldwerk voor kwantitatief onderzoek. Waar veldwerkers bij kwantitatief onderzoek zelf het onderzoek afnemen bij de respondent, zijn ze bij kwalitatief onderzoek vooral bezig met het plannen van afspraken met respondenten. Op deze manier zorgen zij er voor dat er genoeg respondenten aan het kwalitatief onderzoek deelnemen. Aangezien de tijdsinvestering van respondenten in kwalitatieve onderzoeken vaak groter is, de informatiebehoefte aan klantzijde ook vaak groter. Veldwerkmedewerkers kunnen daarom tijdens het werven de nodige vragen van de respondent beantwoorden.